Uw privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk en willen u graag informeren over de gegevens die wij over u bewaren.
Conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegegensbescherming (AVG) hebben wij: